Silex    ŚRUBY DOZOROWE
ul. Skłodowskiej 12, 66-100 Sulechów
tel.: +48 68 385 2845
tel. kom.: +48 508 354 588
email: biuro@silexsc.com.pl
email: m.matuszewska@silexsc.com.pl
start › o nas

O nas

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wymagało dostosowania naszego prawa oraz norm i dotychczas obowiązujących przepisów do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej.

Jednym z podstawowych aktów prawnych w zakresie urządzeń ciśnieniowych jest Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE, która została wprowadzona do naszego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.Nr99poz.912).

Dyrektywa odnosi się do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bar. Określa ona zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz tryb i procedury oceny zgodności oraz określa normy zharmonizowane, stosowanie których zapewnia domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie.

/
/
Silex    ŚRUBY DOZOROWE
ul. Skłodowskiej 12, 66-100 Sulechów
NIP: 929-118-41-90, Regon: 977891092
O nas  |   Oferta  |   Tabela konwersji norm  |   Śruby  |   Nakrętki  |   Tabele wymiarów  |   Zamówienie  |   Kontakt
© 2007 - 2018 Silex
created by: borkowski.biz & bws